C Programlama Menu

Programlama Örnekleri

link:

Girilen isimleri alfabetik sıraya göre sıralayan program

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <string.h>

main()

{

	char isim[10][30];
	char degisken[30];
	int i,j,k;
	
	
	for(i=0; i<10 ; i++)
	{
		gets(isim[i]);	
	}
	
	
	for(i=0; i<10; i++)
		for(j=0; j<10; j++)
			
		if(strcmp(isim[j],isim[i])==1) 		
		{				
		
			strcpy(degisken , isim[j]);       
		
			strcpy(isim[j], isim[i]);
		
			strcpy(isim[i],degisken);
		}
	
	printf("\n\n----Alfabetik sira----\n\n");
	
		
	for(i=0; i<10 ; i++)
	{
		printf("%s\n", isim[i]);		
	}
		
	getch();
	return 0;
}
  • Yorumunuz için teşekkürler.

link:

C programlama sayı tahmin programı

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>

	int diziyaz(int *dizi)
	{
	
	srand(time(NULL));
	
		for(int i=0; i<6 ; i++)
		{
			dizi[i]=rand()%49+1;
		}
	
	}
	

	int dizisirala(int *dizi)
	{
	for(int k=0; k<6; k++)
		for(int i=0; i<6; i++)
	
		if(dizi[i]>dizi[k])
		{
			int temp;
			temp=dizi[i];
			dizi[i]=dizi[k];
			dizi[k]=temp;
		}
	}


main()
{
	int ptr[6],dizi[6],i,k,j,sayac=0;
	
	diziyaz(ptr);
	
	for(k=0; k<6; k++)
	{
		printf("%d. tahmini girin:",k+1);
		scanf("%d", &dizi[k]);
	}

	dizisirala(dizi);
	dizisirala(ptr);
	
	printf("\n\n--- Rastgele sayilar ---\n\n");

	for(k=0; k<6; k++)
	{
		printf("%d\t",ptr[k]);
	}

	printf("\n\n\n--- Tahminler ---\n\n");
	
	for(k=0; k<6; k++)
	{
		printf("%d\t",dizi[k]);
	}


	for(j=0; j<6; j++)
		for(i=0; i<6; i++)
		{
	
			if(ptr[i]==dizi[j]) sayac++;
		}
		
	
	printf("\n\n\n %d sayiyi bildiniz!",sayac);
}
  • Yorumunuz için teşekkürler.

link:

Kullanıcıdan aldığı diziyi büyükten küçüğe doğru sıralayan program

#include <stdio.h>
 
main()
{
 
	int i,sayi,dizi[i];
 
	printf("dizinin eleman sayisini girin: ");
	scanf("%d", &sayi);
 
	for(i=0; i<sayi; i++)
	{
		printf("%d. elemani girin: ",i+1);
		scanf("%d", &dizi[i]);
	}
 
 
	for(int k=0; k<sayi; k++)
	 
		for(int j=0; j<sayi; j++)
		{
			if(dizi[j]>dizi[k])
		{
			int a;
			a=dizi[j];
			dizi[j]=dizi[k];
			dizi[k]=a;
		}
		}
 
	printf("\n\n\n Dizinin siralamasi\n");

	for(i=sayi-1; i>=0; i--)
	{
		printf("%d\n",dizi[i]);	 
	}
}
  • Yorumunuz için teşekkürler.