C Programlama Menu
  • Yorumunuz için teşekkürler.

link:

2′lik sistemdeki sayıyı 10′luk sisteme çeviren program

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <math.h>
main()

{
int sayi,i=0,sonuc=0;

printf("sayi giriniz: "); scanf("%d",&sayi);

while(sayi>=1)
{
if(sayi%10==0 || sayi%10==1)
{
sonuc+=(sayi%10)*pow(2,i);
sayi/=10;
i++;
}
else
{
printf("ikilik sistemde sayi giriniz.\n2"); break;
}
}
printf("sonuc: %d", sonuc);

getch();
return 0;
}

  • Yorumunuz için teşekkürler.

link:

Girilen sayının asal olup olmadığını kontrol eden program


/* Asal Sayı Sorgulayan Program */

#include <stdio.h>
#include <conio.h>

main()

{ int durum,sayi,i; printf("Sayi giriniz: "); scanf("%d", &sayi); //Kontrol edilecek sayıyı alıyoruz for(i=2;i<sayi;i++) { if(sayi%i==0) { durum=0; break; } else durum=1;

} if(durum==1 || sayi==2) printf("Asaldir.\n"); else printf("Asal degildir.\n"); }

  • Yorumunuz için teşekkürler.